MARİANNE VİLLİERE

Marianne Villiére 1989’da Nancy, Fransa'da doğdu ve Fransa’da yaşıyor. Çalışmaları, çoğunlukla güncel bağlamımızı, özellikle gündelik kent alanlarını sorgulayan bir yaklaşım geliştirmeye odaklanıyor. Gözlem yaparak ve performatif duruşlar tasarlayarak kamusal alanı ortak bir deneyim olarak ele almaya çalışıyor. Kullandığı kolektif, yaratıcı formlar kültürel arabuluculuk, tiyatro, sivil itaatsizlik ve ortak çalışma konularındaki deneyime dayanıyor. Uyumsuzluğa olan ilgisi Villiére’i mikrosiyoloji gibi diğer disiplinleri keşfetmeye de yöneltti. Bağlamı, belirli bir alanda nasıl yaşadığımıza dair düşünmeye ilham veren sarsıcı, rahatsız edici durumlar yaratmak için bir başlangıç noktası olarak kullanıyor. Bu yaklaşım, belirli eylemlerin retorikleriyle ilgilenmesini, kimi eylemleri eleştirel bir niyetle yeniden inşa ve ifade etmesine olanak sağlıyor. Çalışmalarının ana odağında bir tartışmayı alevlendirmek, baskılanmış, şaibeli enerjiler üretmek ve mevcut iktidar ilişkilerine alternatifler öne sürmek oluşturuyor.