KUZEY TOPUZ

İstanbul’da yaşayan yazar ve çevirmen Kuzey Topuz, 1995 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde film kuramına odaklanarak Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Okula devam ederken kamera arkasında ve önünde çeşitli projelerde yer aldı. İlk yazı denemeleri olarak öykü yazdı, içlerinden biri daha sonra bir novella projesine evrildi. Daha sonra buluntu şiir ve diğer şiir türleriyle ilgilendi. Misafir sanatçı programında bir düşün kuramı olarak tasarlanan projesi üzerine çalıştı. Bu kurgusal metinde düş bir deklaratif sorun olarak parçalanmıştır. Bu projeyle bağlantılı olarak belli dünya görüşlerine ait simgesel hayat durumlarını içeren bir masa oyunu üretti. Yazıları Çevrimdışı, Ecinniler, Orlando, Panacea dergilerinde yayımlandı. Sözlü edebiyat, mistik metinler ve nesir şiirle ilgileniyor, aynı zamanda kimsenin sahiplenmediği bellek nesneleri biriktiriyor.