ALPER TURAN

1993 doğumlu Alper Turan, İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor. Turan, daha genç kuşak sanatçılar ile geçici sergiler gerçekleştirmek için tematik olarak sergilerle örtüşen, çoğunlukla tarihsel öneme sahip binaları kullanan bir küratör topluluğu olan Das Art Project’in kurucu ortağı ve eş kurucusu. Turan, en son İstanbul’da HIV/AIDS konulu bir sergi projesi olan Positive Space’in küratörlüğünü üstlendi. Bu proje, aynı zamanda (oto)etnografik tanıklıklarla sanatsal eserlerinin eleştirel bir okumasını bir arada sunduğu Kültürel Çalışmalar alanındaki yükseklisans tezinin temelini de oluşturuyor. Turan etnografya, queer küratörlük, sergi stratejileri, queer arşivi ve maddi olmayan miras olarak küratörlük üzerine çalışıyor.