SİBEL HORADA

Sibel Horada 2003 yılında Brown Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı, 2011’de Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nden yüksek lisans derecesini aldı. Kişisel ve kolektif tarihin ağırlıkta olduğu işlerindeki dinamik form ve metin ilişkisi arşiv araştırmalarından beslenir. Horada’nın işlerinde zaman içinde silinip gitmiş ve bellekte durağanlaşmış her şey dinamik bir hâl alır. Sanatçının keşif ve yeniden üretim süreçleri belleği görsel ve fiziksel bir forma sokar. Dolayısıyla, işleri geçmişi temsil etmekle kalmaz, şimdiki andan yola çıkarak geleceği tasarlamak amacıyla çeşitli bellek formları arasında dolanır. Horada’nın şiirsel bir duyarlılıkla kurduğu ucu açık anlatılardaki kavramsal ve sembolik göndermeler estetik deneyimin akışında belirginleşir.