JAN VAN EYCK ACADEMİE
MAASTRİCHT
SANATÇILAR
 
1-30 Kasım 2019 arasında, 1 misafir sanatçı

Görsel Sanatlar (Seramik, Çizim, Resim, Heykel, Baskı, Fotoğrafçılık, Video, Film Yapımı), Edebiyat, Küratörlük alanlarında konaklama

Van Eyck sanatsal yeteneğin gelişiminde deney, araştırma, üretim, işbirliği ve paylaşıma odaklanan çokdisiplinli bir akademi sonrası eğitim enstitüsü.

Akademinin katılımcıları dünyanın farklı yerlerinden sanatçılar, tasarımcılar (moda, grafik, yiyecek tasarımı vs.), küratörler, (manzara) mimarları ve yazarlardan oluşuyor. Katılımcılarına sanat pratiklerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları mekânı ve zamanı sağlamayı amaçlayan akademi, sanatçılara kendi stüdyolarına sahip olma, tanınmış sanat profesyonelleriyle stüdyoda buluşma ve uzmanlaşmış laboratuvarlarda çalışma (ahşap, metal, baskı, fotoğraf/yeni medya, yiyecek laboratuvarı ve bir kütüphane) gibi imkânlar sunuyor.

Jan van Eyck Academie genellikle 6 ile 12 ay arası sürelerle yılda 40 katılımcıyı ağırlıyor. Her yıl yapılan uluslararası başvuru çağrısına yanıt veren adaylar, bir seçici kurul tarafından sundukları proje planlarına ve belgelere göre değerlendiriliyor. Sorgulayıcı, açık ve adanmış yaklaşımları, seçilen sanatçıların ortak özelliklerini oluşturuyor. Sanatçılara yeteneklerini geliştirebilecekleri ve sınırlarını zorlayabilecekleri çokbiçimli bir ortam sunan akademi, çok disiplinli niteliğiyle katılımcıların sanatsal ve entelektüel çok yönlülüğüne sesleniyor, yeteneklerini ve becerilerini hem derinleştirmelerine hem de genişletmelerine katkı sunuyor.

Van Eyck sanatın bu dünya, dünyanın ise sanatla ilişkisi içinde güçlenebileceğine inanıyor. Akademi dış dünyayla bağlantı kurmak adına, kendi içinde Mirror, Doğa Araştırmaları Laboratuvarı ve Hubert van Eyck Academie bölümlerini oluşturdu. Bu bölümlerin her biri, ev-içi uzmanlık ile dışarıdaki taraflar arasında etkileşimler yaratmayı amaçlıyor.

Jan van Eyck'in proje bölümü gibi işleyen Mirror, sanatçıların uluslararası alana dönük isteklerini somutluğa kavuşturuyor ve dışarıdan gelen siparişleri kabul ederek akademinin yaratıcı potansiyelini açığa çıkarıyor.

Doğa Araştırmaları Laboratuvarı sanatçıları ve araştırmacıları "Doğa"yı gerek yerel gerekse uluslararası düzeydeki toplumsal, politik ve ekolojik gelişmelerle birlikte düşünmeye davet ediyor.

Jan van Eyck Academie'yi çevresindeki bilgi enstitüleriyle ilişkilendirmek amacıyla kurulan Hubert van Eyck Academie ise, sanat ve bilim ile eğitimi kendi bünyesinde birleştiriyor. Akademi, Be Mobile-Create Together! örneğinde de olduğu gibi, ulusal ve uluslararası projelere ortak olarak katkı sunuyor.
WEB SİTESİ