GOETHE ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL
Federal Almanya Cumhuriyeti’nin dünyanın pek çok yerinde faaliyet gösteren kültür enstitüsü olan Goethe Enstitüsü, yurtdışında Almanca eğitimini yaygınlaştırmayı ve uluslararası kültürel işbirliklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Almanya’nın kültürel, toplumsal ve politik yaşamı hakkında çok önemli bir bilgi kaynağı olarak işlev gören enstitü, ülkenin bütünlüklü bir resminin oluşturulmasına katkı sunuyor. Enstitünün kültür ve eğitim programları, kültürlerarası diyaloğu beslemeyi, kültürel katılımcılığın önünü açmayı, sivil toplum yapılarının gelişimini desteklemeyi ve uluslararası hareketliliği artırmayı amaçlıyor. Goethe Enstitüleri, Goethe Merkezleri, kültür dernekleri, okuma odaları, sınav ve dil öğrenme merkezlerinden oluşan geniş ağı sayesinde, altmış yıldan fazla bir süredir başka ülkelerdeki insanların Almanya’yla ilk temas noktası olarak işlev görüyor. Türkiye’deki Goethe Enstitüleri, Türkiyeli ortaklarıyla birlikte, Almanya’daki eğilimleri yansıtmanın ötesinde, tüm disiplinlerden sanatçılar arasında kültürlerarası paylaşımın önünü açan bir dizi kültür etkinliği düzenliyor. Bu etkinlikler ve işbirlikleri, İstanbul, Ankara ve İzmir şehirleriyle sınırlı kalmak yerine, Türkiye’nin doğusunu batıdaki tartışmalarla ilişkilendirmeyi ve başta azınlıklarla olmak üzere, diyalogların kurulmasına katkı sunmayı amaçlıyor.
WEB SİTESİ
MEKÂNLAR