HOLLANDA ELÇİLİĞİ

ANKARA
Ankara’daki Hollanda Krallığı Elçiliği ülkenin Türkiye’deki diplomatik temsilciliğidir. Türkiye’deki Hollanda Diplomatik Ağı İstanbul’daki büyükelçiliğin yanı sıra, İzmir, Gaziantep, Marmaris ve Antalya’daki fahri konsoloslukları kapsamaktadır. Hollanda’nın Türkiye’deki uluslararası kültür politikası, elçiliğin Basın ve Kültür İşleri Dairesi tarafından yönetilmektedir. Elçiliğin ve büyükelçiliğin kültürden sorumlu temsilcisi ise, kültür ataşesi Quirine van der Hoeven’dir. Elçiliğin kültür alanında 2017-2020 dönemi için belirlediği amaçlar arasında, Hollanda kültürünün en iyi temsillerini Türkiye ile buluşturmak, sürdürülebilir kültürel işbirliğini teşvik etmek ve Türkiye’nin kültürel altyapısına katkıda bulunmak yer almaktadır. Gerek elçilik gerekse konsolosluk, insanları birbirleriyle ilişkilendirmek ve kültür-sanata yer açmak için kültürden faydalanan projeler geliştirdiği ve bu tür girişimleri desteklediği gibi atık, döngüsel ekonomi ve benzeri toplumsal sorunlarda tasarımın gücüne başvuran projelerin önünü açmaktadır. Çocuklara, gençlere ve öğrencilere yönelik programlar genellikle film, edebiyat ve sahne sanatları odaklı olarak yürütülmektedir. Elçilik 2018 yılı boyunca Türkiye’nin her yerinde toplam 50 projeyi hayata geçirmiştir.
WEB SİTESİ
MEKÂNLAR