BE MOBILE-CREATE TOGETHER!

JÜRİ KARARLARI
İşbirliği yapılan sanatçı misafir programları ve proje ortaklarından 12 temsilcinin oluşturduğu jüri, 24-25 Haziran 2019’daki son toplantısının ardından Be Mobile – Create Together!’a katılmaya hak kazanan sanatçıları açıkladı. Jüri, seçtiği sanatçıları, onların öncelik ve ilgi alanlarına azami özen göstererek en doğru sanatçı konuk evine yerleştirmeye gayret etti. Türkiye’den seçilen sanatçılar Avrupa’daki konuk evlerine; Fransa, Almanya ve Hollanda’dan seçilen sanatçılar ise Türkiye’deki konuk evlerine Eylül 2019’dan itibaren farklı dönemlerde gelerek üretimlerini buralarda sürdürecek.
DAHA FAZLA BİLGİ
HAKKINDA
Be Mobile-Create Together!, kariyerlerinin başındaki Türkiye’den sanatçı ve yazarlara Avrupa’da, Avrupalı benzer sanatçı ve yazarlara ise Türkiye’deki misafir sanatçı programlarına katılım olanağı sunan çokuluslu bir sanatçı değişim projesidir.
DAHA FAZLA BİLGİ
PROJE ORTAKLARI

Be Mobile-Create Together! Türkiye'deki Fransız Kültür Merkezi, Hollanda Ankara Elçiliği, Goethe Enstitüsü ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle yürütülüyor.

MEKÂNLAR
Be Mobile-Create Together!, Avrupa ile Türkiye’deki misafir sanatçı programları arasında kurduğu bağlantılar sayesinde, sanatçılara yaratım ve üretim için ideal bir ortamın yanı sıra yerel sanat ve kültür ortamlarına katılım olanağı sağlıyor. Sanatçıların yeteneklerini ve deneyimlerini paylaşarak pratiklerini zenginleştirebilmelerini amaçlayan proje, Amsterdam, Berlin, İstanbul ve Paris gibi geleneksel sanat merkezlerinin ötesinde, uluslararası düzeydeki işbirliklerinin parçası olmak isteyen daha küçük şehirlerdeki misafir sanatçı programlarını da kapsıyor.
DAHA FAZLA BİLGİ
DUYURULAR